Aktuellt

Dagkurs: En dag om sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor

Arbetar du med våldsutsatta, arbetar du i socialt arbete eller arbetar du med djur i socialt arbete?

Då är det här en dag för dig.

Succe! Nytt datum är ej ännu bestämt, håll utkik på facebook

Statistik visar att fjärde kvinna och tjej har varit utsatt våld i relation- statistik visar också att vi identifierar långt ifrån alla som är utsatta. I dag höjer vi kunskapen om våld- vad är våld, vad får det för konsekvenser för alla inblandade och hur ser sambandet till djur ut? Djur kan vara en del av alla typer av våld. Det får du lära dig mer om.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

• Vad är våld?

• Vad får det för konsekvenser?

Hur kan djur vara en del av våld?

• Vad har hästar och andra djur för behov för att kunna vara trygga?

• Vad vet vi om hur vi kan förstå hur hästarna/djuren har det?

• Vad är Compassion- och hur kan vi få hjälp i det här arbete av Paul Gilberts Trecirkelmodell som utgångspunkt?

Dagen börjar med fokus på hästar och deras kommunikativa möjligheter och uttryck, behov och relationer men också neurobiologi hos både djur och människor, allt förklarat utifrån Compassion som förhållningssätt till alla inblandade. Hur kan vi förstå och skapa trygghet ?  Kursen fokuserar på hästens medverkan, men om du är intresserad av att arbeta med hundar kommer du finna många paralleller.

Därefter går vi in på att öka kunskapen om psykisk ohälsa och våld i relationer. Hur kan vi få mod att våga ställa frågorna som kanske måste frågas, hur tar vi hand om svaren, hur ska vi agera? Vad är det vi behöver veta för att kunna ställa det rätta frågorna och agera? I vilka former kommer våld och hur är djuren inblandade i det?

Boken "Med handen på hjärtat – psykologin mellan människa och häst" skriven av Anne Källgren ligger till grund för hur vi tänker om hästens medverkan i interventioner. Fokus ligger på det relationella och kommunikativa perspektivet, även här med Compassion som förhållningssätt. 

Kursledare:

Lena Stenvall har en lång erfarenhet av psykiatrisk behandlingsarbete- sista åren uteslutande våldsutsatta. Hon har sedan 2017 arbetat med att utbilda chefer och offentlig sektor med att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. 1998 startade Lena Passage- en verksamhet vid psykiatrisk kliniken i Skellefteå där hästar var centrala i behandlingsarbetet. Sedan 2010 har hon också arbetat tillsammans med sin terapihundar- idag har hon sin fjärde terapihund under utbildning. Lena är bland annat utbildad Ridterapeut, mindfulnessinstruktör och har en lång erfarenhet av att ha fått hjälp av djur i behandlingsarbete och kommer att dela med sig av detta under helgen.

Anne Källgren driver utbildningsföretaget "Kyrsta Häst". Arbetat många år inom psykiatri, skola och omsorg tillsammans med hästar. Utbildad inom pedagogik, psykologi, psykiatri, etologi, djurpsykologi och djurskydd kombinerar hon 2 av sina största intressen, psykologi och hästar. Vidare är hon Ridterapeut, QiGonginstruktör, Mindfulnessinstruktör samt ridinstruktör i Centrerad Ridning nivå III. Ansvarar för utbildningen om hästen i kursen mm


• nytt datum ej bestämt för HT24
• Var: Kyrsta Häst, Kyrsta 44 74391 Storvreta

• Pris:  kr. Bankgiro 653-4820 / swish 123-2325777. Faktura erhålles efter anmälan. . Skriv namn, adress, tel och mail i anmälan tack!

• Anmälan: Anne Källgren mail: anne@kyrsta.se  070-580 73 71   

You can never rely on a horse that is educated by fear! There will always be something that he fears more than you. But when he trusts you, he will ask you what to do when he is afraid. / Antoine de Pluvinel (1555-1620)


Hästunderstödda samtal

Jag är  samtalsterapeut med inriktning på "Compassionfokuserad terapi". 

Compassion är ett förhållningssätt för att förstå mina och andras känslor, beteenden och behov. Compassionfokuserad terapi (CFT) är en terapiform som grundar sig i evolutionspsykologi med vidare bidrag från inlärningsteori, affektteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistisk psykologi.

Compassion handlar om att vara öppen och känslig för sina egna och andras svårigheter och lidande och ha en önskan och vilja att avhjälpa dessa. För att kunna göra det krävs det att vi utvecklar en rad olika förmågor såsom att förstå våra egna reaktioner, vår hjärna och våra beteenden. Att bli uppmärksam och ha en känslighet om hur det känns, i oss eller hos andra, och bemöta detta med självmedkänsla och medkänsla. 

Compassion kan beskrivas som tre olika flöden: 

• Att känna med 

• Att kunna ta emot medkänsla från andra 

• Att kunna ge medkänsla till sig själv 

Vi har olika god tillgång till dessa tre olika flöden. Visas kanske vi är bra på, andra kan vi behöva träna upp. Inom Compassionfokuserad terapi menar man att Compassion är en motivation och en förmåga som kan tränas upp och som vi kan bli bättre på. 

En mycket hjälpsam del för mig i mitt arbete är att kunna referera till trecirkelmodellen. Det är tre olikfärgade cirklar som på ett pedagogiskt sätt kan få oss att se var du själv, ryttaren eller hästen befinner sig känslo- och beteendemässigt. Metoden grupperar känslorna så att de tillhör tre olika system: trygghets-, utforskande–prestations- respektive hotsystemet.

Jag tar emot för samtal, välkommen att skicka förfrågan via "kontakta mig

Läs mer här: Compassion & hästar