Böcker & publikationer

Genom att förändra ditt sätt att tänka, förändras också relationen till din häst.

"I sin bok visar Anne på hur viktigt det är att både lära känna oss själva och hästarna vi jobbar med, för att kunna bemöta dem på ett medkännande sätt, för att kunna vara öppna mot det svåra och avhjälpa det. Utifrån de grundläggande teorier som finns inom Compassionfokuserad terapi får du en modell för att förstå både din egen känslomässiga värld men även hästens. Du får redskap för att kunna vara medkännande både med dig själv och med hästen. Compassion handlar om att vara öppen och känslig för sina egna svårigheter såväl som för andras och ha en önskan och vilja att avhjälpa dessa.

Anne bjuder i den här boken in dig till sådan reflektion. Hon guidar dig med varsam hand på ett lättförståeligt sätt genom relevanta psykologiska teorier och visar på hur vi kan använda den kunskapen i arbetet med hästar."

 Den första delen i boken handlar mest om människan. Det är för att du lättare ska kunna känna igen, och relatera till dig själv. Den andra delen handlar om hästen. Hästen som varelser och hur vi kan koppla det vi vet om människan till hästen för att sedan i den tredje delen se hur vi kan mötas och kommunicera.

Boken finns att köpa via Bokus:

https://www.bokus.com/bok/9789152720004/med-handen-pa-hjartat-psykologin-mellan-manniska-och-hast/?fbclid=IwAR39Q9jEU_tskFioTsrY9RowOnIMSkhcgrcW2wqVYiRCoCy4eU9SBdLs2lc

Reportage & artiklar

https://www.expressen.se/nyheter/ponnyn-berra-gor-succe-pa-aldreboendet/

..och här kan du lyssna på en podd med mig :-)

https://axelljohan.podbean.com/e/ditt-kroppssprak-ar-vagen-till-kommunikation-med-hasten/?fbclid=IwAR231ZwwiyLmBdX4t2ZI9BHX3Y2td6buZEMg2d0l8ryowPzekfU9rraZVAQ