Compassion & hästar

i samtal och möten

Hästen har ett stort symbolvärde och återfinns i sagor, dikter, myter och olika berättelser. Vi rider, kör, arbetar med den. Hästar ger oss ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande, skapar nya arbetstillfällen och en meningsfull fritid. För många har hästen har en alldeles speciell ställning i våra liv. Många upplever att samvaron med hästarna är kravlös. Man vågar vara sig själv utan att bli bedömd. Hästen kan ta emot förtroenden och hemligheter utan att man riskerar att de förs vidare. I stallet blir man "en i gänget" och man förenas i intresset för och arbetet kring hästarna.

I mitt stall arbetar vi tillsammans med gårdens 6 hästar.  Att vara med hästarna, få en stunds paus från sig själv och fokusera på hästarna - kanske är det som gör att man orkar vidare. Vi har en dialog med och utbyte av varandra och lär oss att ta hänsyn till alla två- och fyrbenta.

Min bas i samtalen utgår från "Compassionfokuserad Terapi" - CFT -samt Paul Gilberts "trecirkelmodell". Det handlar om att bemöta andra människor med värme och vänlighet, men även ´sig själv när man har det svårt. CFT utgår både från modern hjärnforskning och österländska metoder för närvaro och visdom. För konstruktiva samtal och möten behöver vi kunna skapa både trygghet och nyfikenhet. Samtidigt behöver vi ha förmågan att upptäcka om den vi möter blir överväldigad av starka känslor. Att i dessa möten kunna navigera mellan trygghetssystemet, prestationsystemet och hotsystemet är hjälpsamt för alla. Det här synsättet hjälper mig att förstå och förklara på ett lättfattligt sätt.

Andra begrepp som är centrala för mig är anknytningsteorin och mentalisering. Anknytningsrelationen är mycket viktig för vår överlevnad, men även för hur vi kan hantera relationer i framtiden. Beroende på hur anknytningspersonen beter sig kommer det bli olika kvalitet i hur vi senare förhåller oss till närhet, omsorg, egna förmågor och styrkor samt upptäckarglädje. Mentalisering handlar kort om att förstå sig själv, att förstå hur andra uppfattar dig och att förstå andra.

För att kunna göra förändringar, behöver man kunna känna sig trygg. "Vanlig ridning" blir lätt både prestation, stress och skam. Hästunderstödet behöver utformas på ett sätt där alla parter är trygga , för att relationen ska bli meningsfull. För mig är relationen viktigast. Inte prestation.

Ridterapi, eller HUT (HästUnderstödd Terapi), är inte en egen terapiform. Man kan i stället kalla det en insats med terapeutisk effekt som kan användas inom psykiatri, omsorg och socialt arbete. Den som bedriver ridterapi har en utbildning i botten som är basen i behandlingen/insatsen. Hästens roll är att vara häst i insatsen!

Vad skapar värden här i livet? De flesta skulle nog säja; "att bli sedd för den man är", "att betyda något för någon annan", "rutiner och struktur", "att tro på sin egen förmåga" som exempel. Allt detta kan man finna i samvaron med hästen. Vad kan det då ge i förlängningen? Jo; motivation och egen vilja, abstrakt tänkande, förmåga till mentalisering ,återhämtning och sist men inte minst ..GLÄDJE!

Till mig är du välkommen för samtal och möten tillsammans med hästarna. Kontakta mig för mer information.