Qigong, mindfulness & meditation

För många år sedan fick jag en dikt i present av Tinna Sigge. Den skrevs som en hyllning till min Örtagård, som jag då drev. Men man kan läsa in mycket mer i dikten. Trädgården kan få vara uttryck för en plats där man får frid, eller varför inte samvaron med en älskad vän, make/maka eller husdjuret? Kanske har du en trädgård i dig själv, dit du kan gå?

"I min bästa väns trädgård
sträcker sekunderna ut sig
till ögonblick
av stillhet
där jag kan stillna
hålla andan
få fatt i det
ofattbara
som är jag.
Hjärtat saktar sina slag
när tiden öppnar sig."

Qigong ingår som en del i traditionell kinesisk medicin och syftar till att genom långsamma rörelser i kombination med avslappning och andningsövningar skapa balans i kropp och själ. Kroppens egna inre krafter aktiveras så att påverkan på det sympatiska nervsystemet minskar och därigenom fungerar stresslindrande.

Enligt en svensk studie ger Qigong positiva effekter för personer som drabbats av utbrändhet. Qigongträningen ledde till minskad upplevd stress och minskad sjukfrånvaro.

Metoder som Qigong, Tai chi och yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar, vilka påverkar autonoma nervsystemet och nedreglerar sympaticusaktiviteten. Det är  en metod för att hantera och motverka stress vilket förbättrar emotionell kontroll, kroppskontroll, välbefinnandet samt förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner, säger Peter Blomstrand, biträdande professor på Hälsohögskolan vid JU samt överläkare i Region Jönköpings län.

Mindfulness och meditation syftar till att aktivera sina sinnen, att öka sitt medvetande om sig själv genom att lägga märke till känslor, tankar och sinnesintryck utan värdering och därigenom kunna styra och välja hur du agerar på dem. Även här är andningen en central del för fokusträning liksom i Qigongen. Acceptans,  medveten närvaro, att förstå och styra sin uppmärksamhet och känslor kan hjälpa dig vid stress, smärta och EIPS.

Jag har regelbundet kurser i Qigong, mindfulness och meditation samt enstaka evenemang, som konceptet "Sköna söndag" där vi under några timmar tillsammans tränar avspänning, andning och mjuka qigongrörelser, njuter av några olika sinnesupplevelser och upplever kroppen genom närvaroövningar och tillit, allt för att få bra verktyg att hantera vardagen med allt vad det innebär!

Välkommen att höra av dig !
Källor:

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2006/06/qigong-har-stressdampande-effekt/

Stenlund T, Ahlgren C, Lindahl B, Burrell G, Steinholtz K, Edlund C, Nilsson L, Knutsson A, Slunga Birgander L (2009). "Cognitively Oriented Behavioral Rehabilitation in Combination with Qigong for Patients on Long-Term Sick Leave Because of Burnout: REST—A Randomized Clinical Trial". International Journal of Behavioral Medicine 16 (3): sid. 294-303. doi:10.1007/s12529-008-9011-7.

https://ju.se/forskning/nyheter/nyhetsarkiv/2023-09-13-yoga-ar-bra-for-hjarnan.html?fbclid=IwAR2o6sNvaQnnysmXiKPybJJvom0JvuuJb-RaE6u_k6XaNJUA7moK7GzZtI8

https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/stresshantering-och-somn/mindfulness/